Bayilik Başvurusu Satın Al

İnsan Kaynakları

Araç marka ve modelini seçin

Araç ve modelinizi seçtikten sonra, aracınıza uygun olan ürünleri görebilirsiniz.

Biz bir aileyiz ve sizinle daha güçlüyüz!

Pedalbox Türkiye çalışanları heyecanını asla kaybetmez. İş, aile ve yaşam dengesini bir bütün halinde ele alan personel kurumun değerlerini içselleştirir ve sahip çıkar. Pedalbox Türkiye değerlerimizi içselleştiren çalışanları şirkete kazandırır ve potansiyellerini en efektif şekilde kullanmalarına olanak sağlayan uygulamalar geliştirir. Kurumumuz personelin beklentilerini gözeterek yaşam standartlarını ve işe olan heyecanlarını yükseltmek için çalışmalar yapar.

İnsan Kaynakları Sistemleri

İşe Alım

Pedalbox Türkiye’nin kurum kültürüne, değerlerine ve vizyon, misyonuna yönelik en doğru aday belirlenirken; yetkinlik bazlı mülakat, mesleki yeterlilik testleri, kişilik envanter testleri gibi ölçme-değerlendirme sistemleri kullanılır. Mesleki yeterlilik, organizasyonel bağlılık ve role spesifik yetkinlikler bir bütün içerisinde değerlendirilir.

Performans Sistemi

Çalışanların performansı haftalık olarak İK tarafından nitelikli bir şekilde izlenir. Çalışanın bağlı olduğu bir üst yöneticisi tüm çalışma süresince çalışanın performansını izler ve performans değerlendirme dönemlerinde karşılıklı görüşmeler yapılarak yeteneğin gelişimine katkıda bulunacak adımlar belirlenir.

Yetenek Yönetimi

Pedalbox Türkiye her bir çalışanını bir “yetenek” olarak görür ve yeteneği kazanıp, geliştirmeyi ve yönetmeyi hedefler. Kurum içerisinde organizasyonel bağlılığı yüksek olan ve performans ölçme ve değerlendirme kriterlerince yüksek performans gösteren, hedef odaklı çalışanlar için bir “Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme” programı uygulanır.

Eğitim ve Organizasyonel Gelişim

Eğitim ve organizasyonel gelişim faaliyetlerinin asıl amacı çalışanların kişisel gelişimlerine ve yaptıkları işi en iyi şekilde geliştirmelerine olanak sağlamasıdır. Çalışanların var olan yetkinliklerini geliştirme, yeni bilgi ve beceriler oluşturmayı hedefler. Yıllık eğitim takviminin yanı sıra çalışanlardan gelen talepler değerlendirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda desteklenir ve teşvik edilir.