Tüv nedir?
15
Mayıs

Tüv nedir?

Almanya da 140 yılı aşkın bir süredir hizmet veren kontrol ve denetim kuruluşu TÜV, o dönemin yetkili hükümeti tarafından teknik muayene, kontroller ve yönetim sistem belgelendirmesi için devlet tarafından görevlendirilmiştir. Almanca kökenli kelime grubunun kısaltması olan TÜV, Technischer Überwachungs-Verein kelimelerinden meydana gelmektedir. Kuruluşun temel ilk amacı o dönem çok fazla kullanılan buhar kazanlarının çeşitli mekânlarda yol açtığı tehlikenin bir şekilde önlenmesi için kurulmuştur. Yapılan ilk denetim ve kontrollerdeki başarının yakalanmasıyla birlikte firma ve işletmelerde meydana gelebilecek can ve mal güvenliği noktasında sıkıntı olabilecek ortamlarında denetim vazifesi için kuruluş görevlendirilmiştir. Teknik Denetim Kurulu olarak görev yapan TÜV’ler Almanya’nın tüm coğrafyasına yayılmış kuruluşlardır. Bu kuruluşlar ülkede mevcut bulunan tüm eyaletler var olup her biri kendi bölgesiyle adlandırılmaktadır.

TÜV’ün Amacı ve Hedefi

Teknik anlamda hizmet veren bu kuruluş, mevcut sanayi ve endüstrinin içerisinde yer alan firma ve işletmeleri denetlerken aynı zamanda çevrenin ve özellikle de insan yaşamının korunmasında etkin bir rol oynar. Hizmet verdiği sektörün içerisinde yer alan TÜV özellikle bünyesinde bulunan kadrosuyla özel, tüzel, resmi, işletme ve firma gibi kuruluşların tamamına yakınına teknik destek verirken aynı zamanda denetim ve kontrollerini gerçekleştirmektedir. TÜV sahip olduğu özellik ve hizmetleriyle artık uluslararası bir kurum haline gelmiş tamamen bağımsız, tarafsız, profesyonel manada hizmet veren ve uygulamaya koyduğu katı standartlarıyla ön plana çıkan bir kurumdur.

Kuruluşun Görevleri

İlk olarak Almanya da faaliyete geçen kuruluş 140 yılı aşkın bir süredir sanayi kuruluşlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Sahip olduğu değerler çerçevesinde insan ve çevre güvenliğini ön plana alan denetim ve kontrolleriyle adından sıkça söz ettiren tam bağımsız bir kuruluştur. Kuruluşun gerçekleştirmiş olduğu denetim ve kontroller belirli görevler çerçevesinde yapılmaktadır. Buna göre TÜV’ün sahip olduğu görevler;

  • Belirlenen meslek ve ehliyet sahiplerini kendi kriterleri çerçevesinde sınamak, eğitmek ve değerlendirmek
  • Firma ve işletmeler için can ve mal güvenliğinin tehlikeye sokulmaması adına tüm kuruluşların denetim, kontrol ve muayenelerini gerçekleştirilmesi
  • Uygun görülmesi takdirde işletme ve sanayi kuruluşlarının sahip olduğu tesis ve donanımlarının resmi makamlarca görevlendirilerek muayene, denetim ve kontrollerinin yapılması
  • Talep edilmesi halinde mevcut teknik denetim, teknik destek ve kontrol hizmetlerini üstlenme
  • Yine talep edilmesi halinde mevcut personelin tüm eğitim, sınama ve değerlendirme görevini üstlenmesi
  • Sahip olduğu teknik konularda herkese deneyimlerini ve bilgi birikimini aktarma

TÜV Türleri ve Denetçileri

Yıllardır denetim, muayene ve kontrol görevini üstlenen TÜV kendi bünyesinde 4 adet farklı türü bulunmaktadır. TÜV türleri;

  • TÜV NORD
  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • TÜV Saarland

Kuruluşun bünyesinde çalıştırılan denetçiler genellikle teknik üniversite mezunu mühendislerden oluşmaktadır. Lisans veya yüksek lisans mezuniyetini gerçekleştirmiş kişilerin en az 2 yıl gibi çeşitli sanayi kuruluşlarında görev yapmış olmaları denetçilerden aranan kriterler arasındadır. TÜV uzmanı veya yetkili denetçi olarak unvan almak isteyen kişiler ayrıca kuruluşun özel eğitimlerinden de geçmek zorundadır. Denetleme, kontrol ve muayene hizmetlerini birçok alanda gerçekleştiren TÜV bu bakımdan bünyesinde çalıştırılmak üzere denetçilerini kimya, fizik, makine, elektrik, metalurji ve alanında uzman ekonomist mühendislerinden oluşturur. Sahip olduğu değerler çerçevesinde tüm işlemlerini tarafsız, eksiksiz ve hiçbir çıkar gözetmeksizin gerçekleştirirken aynı zamanda teknik destek ve eğitim hizmetlerini de çeşitli kuruluşlara vermektedir. TÜV kurumunu uluslararası arenada farklı yapan en önemli unsurları değerlerine bağlı kalması, denetleme, kontrol ve muayene işlemlerinde katı bir politika izlemesidir.